Vilkår for brug af BabySigning appen

Vilkår for brug af BabySigning appen

Indledning

Denne app leveres af BabySigning.

BabySigning og alle enheder, der kontrollerer, kontrolleres af, er tilknyttet eller under fælles kontrol heraf, benævnes kollektivt “BabySigning”, “vi”, “os” eller “vores”.

Ved at bruge BabySigning appen eller ved at klikke på et felt, hvor det fremgår, at du godkender eller accepterer disse vilkår, angiver du din accept af disse Vilkår for brug. Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår for brug, må du ikke benytte BabySigning appen. Uden at begrænse det generelle i det foregående erkender du, at dette omfatter din brug af BabySigning appen og modtagelse af data, materialer og oplysninger, der er til rådighed i eller gennem BabySigning appen.

Du kan kontakte BabySigning Koncernen ved at maile hej@babysigning.dk

Behandling af personoplysninger og brug af cookies

Vores fortrolighedspolitik og politik vedrørende cookies er en integreret del af disse vilkår og kan findes på:

https://babysigning.dk/vilkaar-og-betingelser/

Eventuelle tredjeparter, der handler på vegne af BabySigning, er bundet af de samme regler og principper som BabySigning.

Brug af indhold

Alle oplysninger, materialer, funktioner og øvrigt indhold (“indhold”), som BabySigning appen indeholder, er vores ophavsretligt beskyttede ejendom. Alle varemærker, servicemærker, varenavne og udstyr er vores ejendom. Vi kan afbryde din fortsatte adgang til BabySigning appen, ændre BabySigning appen eller slette indhold eller funktioner på en hvilken som helst måde, på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst grund eller uden nogen grund.

Du accepterer, at du ikke vil kopiere, distribuere eller dekompilere indholdet eller bruge indholdet på nogen anden måde end som integreret i eller nødvendigt for brug af indholdet.

App-forhandlere/butikker

Du accepterer, at disse Vilkår for brug udelukkende er indgået mellem dig og os, og ikke med app-forhandlere/butikker, f.eks. Apple Inc., Google Play osv. (“app-forhandlere”). Vi, og ikke app-forhandlerne, er eneansvarlige for BabySigning appen og de serviceydelser og det indhold, der findes deri. Parterne accepterer, at app-forhandlerne ikke har nogen forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supportydelser i forhold til BabySigning appen.

I det omfang, det er lovmæssigt tilladt, har app-forhandlerne ingen garantimæssige forpligtelser overhovedet i forhold til BabySigning appen.

Du accepterer, at vi, og ikke app-forhandlerne, er ansvarlige for at håndtere eventuelle krav, som du eller nogen tredjepart måtte have vedrørende BabySigning appen eller din besiddelse og/eller brug af BabySigning appen, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav vedrørende produktansvar; (ii) eventuelle påstande om, at BabySigning appen ikke efterlever gældende lovgivning; og (iii) krav på baggrund af forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning.

Du accepterer at overholde alle gældende tredjeparters aftalevilkår ved brug af BabySigning appen (du må f.eks. ikke overtræde din trådløse dataudbyders aftalevilkår ved brug af BabySigning appen).

Parterne er enige om, at app-forhandlerne og deres datterselskaber er tredjepartsbegunstigede under disse Vilkår for brug. Når du har accepteret Vilkårene for brug, vil app-forhandlerne have ret (og vil blive anset for at have accepteret denne ret) til at håndhæve Vilkårene for brug over for dig som tredjepartsbegunstiget deraf.

Du accepterer, at din brug af BabySigning appen er underlagt de regler for brug, som fremgik af app-forhandlerens servicevilkår gældende på tidspunktet for download af apps gennem app-forhandleren.

 

Ændring

Vi kan når som helst ændre disse Vilkår for brug (herunder ændring, sletning og/eller tilføjelse af nogen del heraf). Hvis vi foretager væsentlige ændringer i disse vilkår for brug, får du besked om sådanne ændringer via en e-mail til den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, og/eller ved meddelelse om sådanne ændringer på hjemmesider, der er omfattet af disse Vilkår for brug, eller via den relevante app-butik eller via selve appen. Eventuelle ændringer til disse Vilkår for brug træder i kraft tredive (30) kalenderdage efter vores udsendelse af en e-mailmeddelelse til dig. Ved at bruge appen efter de tredive (30) kalenderdages varsel giver du dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer. Bemærk, at du til enhver tid er ansvarlig for at holde dine personoplysninger opdateret, så vi har din aktuelle e-mailadresse. Hvis den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, ikke er gyldig, eller hvis vi af nogen anden årsag ikke er i stand til at give dig det ovenfor beskrevne varsel, udgør vores afsendelse af e-mailen med meddelelsen ikke desto mindre effektivt varsel om eventuelle ændringer, der er beskrevet i varslet.